Læring #1: Entreprenørskab skal indarbejdes i kulturen på fakulteterne

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 4.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2021-12-16
  • Last Updated 2021-12-16

Læring #1: Entreprenørskab skal indarbejdes i kulturen på fakulteterne

Artikel 1 - kulturopbygning på LU

Læring #1: Entreprenørskab skal indarbejdes i kulturen på fakulteterne

Interreg-projektet Science for Society 2.0, som har til formål at sprede arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri i academia, nærmer sig sin afslutning efter 3 års arbejde. I en kort artikelserie fremhæves tre centrale læringspunkter fra projektet. Denne artikel tager udgangspunkt i arbejdet med at opbygge en kultur for entreprenørskab på fakultetet for Humaniora og Teologi på Lunds Universitet.

 

Udfordringen: Hvordan opbygger man en kultur for entreprenørskab?

Når man arbejder som forsker på et universitet, er der naturligvis et stærkt fokus på at levere forskning af god kvalitet. Konkret bliver man som akademisk medarbejder målt på hvor mange forskningsartikler man får udgivet i akademiske tidsskrifter. Omsætning af viden fra forskning til forretningsidéer og opstart af virksomhed ligger langt fra dette kernemål som forsker. Så hvordan får man indarbejdet en kultur der fremmer lysten og mulighederne for at arbejde entreprenørielt med forskning, når det ikke er en del af kernemålet som forsker?

 

Strategisk model for en institutionalisering af entreprenøriel kultur på fakulteter

På Lund Universitet har Sophie Hydén Picasso, der har baggrund som forsker inden for sociologi og nu arbejder med innovation og entreprenørskab på universitetet, udarbejdet en model med fire konkrete betingelser, der skal være til stede for at få entreprenørskab institutionaliseret på et fakultet. De fire betingelser er illustreret i figur 1 herunder og arbejdet med at opfylde betingelserne uddybes i det følgende.

Figur 1: Fire centrale betingelser for en institutionalisering af entreprenørskab

 

Legitimitet

For at kunne sprede budskabet om at man kan arbejde entreprenørielt med forskning kræver det for det første legitimitet. Man skal have ret og lov til at arbejde med det og det kræver at ledelsen på fakultetet bakker op om, at man gerne må arbejde entreprenørielt med sin forskning. Hvordan får man så skabt legitimitet? På Lund Universitet har innovationsafdelingen proaktivt taget initiativ til at involvere dekanerne ved at fået nedsat en pulje med midler og en tilknyttet sekretær, som skal arbejde med innovation. Dertil er der nedsat et innovationsråd på 8 personer fra ledelsen, som har entreprenørskab på dagsordenen. Dermed har ledelsen vist at entreprenørskab prioriteres som område. Det giver forskere, som ønsker at arbejde entreprenørielt, legitimitet til at arbejde med dette. Samtidig giver det også innovationsafdelingen på universitetet en større legitimitet at have ledelsen i ryggen, når de skal i dialog med forskerne på de enkelte fakulteter.

Incitamenter

For at få forskere til at bruge tid på entreprenørskab skal der også være incitamenter til at arbejde med det. Dette er en af de største udfordringer, da forskere som nævnt måles (og på nogle universiteter aflønnes) efter hvor mange artikler de udgiver. Der er ingen performancemål, som handler om entreprenørskab, og derfor er der ikke mange, som vil investere tid i at arbejde med entreprenørskab, da det tager tid fra kerneopgaven.

For at give et incitament til at arbejde entreprenørielt fik innovationsafdelingen på Lund Universitet som nævnt nedsat en pulje med midler, som forskere kunne søge til at arbejde entreprenørielt med en idé. Pengene var ’soft money’ og det gav forskerne stor frihed til selv at anvende midlerne til noget, som kunne fremme deres arbejde med en forretningsidé. Med muligheden for at få penge var der skabt et incitament til at arbejde entreprenørielt, og det kan være med til at tiltrække de første interesserede.

 

Synlighed

Nødvendigheden af at synliggøre mulighederne for at arbejde entreprenørielt kan ikke overvurderes. Og der skal mere til end informationsmails og foldere i kantinen. På Lund Universitet har mulighederne for at søge soft money til at arbejde med forretningsidéer hjulpet betydeligt på opmærksomheden omkring entreprenørskab: Pengene tiltrækker opmærksomhed blandt forskerne, og når opmærksomheden er fanget, er det også muligt for innovationsafdelingen at fortælle om de øvrige tilbud og muligheder, der er for at arbejde entreprenørielt. Konkret kan det ske ved at tage ud på de enkelte fakulteter og holde korte informationsmøder. Der bliver det muligt at have mere uformelle snakke om, hvordan man kan komme i gang med en forretningsidé.

 

Champions

Synligheden kan skubbes godt på ved at have nogle ”champions” (eller ambassadører), som taler godt om mulighederne. Det kan både være specifikke personer fra ledelsen, men også andre forskere, som har valgt at arbejde med en forretningside og derfor kan være en inspirationskilde for andre forskere. På Lund Universitet fik innovationsafdelingen bl.a. udgivet en artikel i universitetsbladet, hvor dekanen fra Humaniora og Teologi og formanden for Innovationsrådet fortæller om mulighederne for at søge penge til at arbejde med innovation og forretningsideer. I artiklen nævnes også konkrete eksempler på forretningsideer, som forskere arbejder med. Innovationsmedarbejderen Sophie Hyden Picasso indgår ligeledes i artiklen. Ledelsens eksplicitte opbakning giver legitimitet, og eksemplerne fremstiller konkrete ”champions” man kan spejle sig i og henvende sig til, hvis man vil arbejde med entreprenørskab.

 

Samlet set opstiller modellen fire centrale betingelser, som man kan forsøge at opfylde i arbejdet med at sprede entreprenørskab på fakulteter på universiteter. Behovet for at opfylde betingelserne vil naturligvis variere på tværs af universiteter og fakulteter. Derfor kan man med fordel analysere tilstedeværelsen af de fire betingelser og derefter arbejde målrettet på at opfylde de betingelser, som er mest fraværende. Går man systematisk til værks, og formår man løbende at sikre tilstedeværelsen af alle fire betingelser, er der gode muligheder for at få institutionaliseret entreprenørskab på fakulteter.

Posted in .

Leave a Reply

Your email address will not be published.