Læring #2: Entreprenørskab i strategien og på skemaet

Science for Society 2.0

Interreg-projektet Science for Society 2.0, som har til formål at sprede arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri i academia, nærmer sig sin afslutning efter 3 års arbejde. I en kort artikelserie fremhæves tre centrale læringspunkter fra projektet. Denne artikel tager udgangspunkt i arbejdet med at få skabt et entreprenørielt mindset blandt alle undervisere på Aalborg Universitet.

Udfordringen: Hvordan får man undervisere til at arbejde med entreprenørskab i undervisningen?

Lysten til at arbejde med entreprenørskab i undervisningen har tidligere været båret af ildsjæle på Aalborg Universitet (AAU): Det har været et ”add-on” til den klassiske undervisning, som enkelte undervisere med en særlig interesse hev frem. Hvordan får man spredt entreprenørskab og gjort det uafhængigt af engagerede ildsjæle?

På AAU er al undervisning baseret på problem-based learning (PBL). Kort fortalt betyder det, at de studerende arbejder i projektorganiseringer, hvor de i grupper skal samarbejde om at løse problemer med afsæt i teori. De studerende har i høj grad selv ansvaret for deres egen læring og med PBL-tilgangen lærer de at anvende teori- og forskningsbaseret viden i arbejdet med konkrete problemstillinger fra virkeligheden. Det kan umiddelbart lyde som om, at man med PBL-tilgangen er tæt på at arbejde entreprenørielt idet teori skal omsættes til løsninger på konkrete problemstillinger. Men der skal tilføjes et bevidst fokus: Nemlig at de studerende bevidst anvender deres faglighed og de teoretiske perspektiver til at skabe ny viden, der har værdi for andre. Skal det sidste led på i undervisningen, kræver det, at underviserne både har kompetencer og lyst til at arbejde med entreprenørskab. Så hvordan får man skabt et entreprenørielt mindset blandt underviserne? Den udfordring har man taget fat på AAU ved at få indarbejdet entreprenørskab i universitetets strategi.

Første skridt: En fælles forståelse af entreprenørskab

Hvis entreprenørskab skal integreres systematisk i undervisningen kræver det en fælles forståelse for hvad entreprenørskab er. Derfor nedsatte man en udviklingsgruppe på AAU, som skulle skabe en fælles forståelsesramme, der kan anvendes på tværs af uddannelserne og gøre det lettere at tale om og arbejde med at udvikle de studerendes kompetencer inden for entreprenørskab. 4 ud af 5 fakulteter deltog i dette arbejde – og det var ikke let: Hvert fakultet har sit eget fokus og vidt forskellige forståelser som tager afsæt i deres fagområde. Ikke desto mindre lykkes det at blive enige om én forståelse af hvorledes PBL og entreprenørskab kan forenes i studieformen ”Entreprenørskabs-PBL”. Den fælles forståelse af entreprenørskabs-PBL er nedfældet i en definition som er illustreret i figur 1 herunder.

Figur 1: Definition af entreprenørskabs-PBL på AAU

Andet skridt: Få entreprenørskab ind i strategien

Med en fælles forståelsesramme på plads blev det muligt at integrere entreprenørskab i PBL-tilgangen. Og det skabte grundlaget for, at entreprenørskab er blevet tilføjet i AAU’s nye strategi ”Viden til verden 2.0”. Dette er et stort skridt, som for alvor sætter gang i udbredelsen af entreprenørskab på AAU: Henover den kommende strategiperiode bliver entreprenørskab noget som alle undervisere skal forholde sig til og arbejde med i et eller andet omfang. Underviserne skal have viden og kompetencer inden for entreprenørskab og dermed er grobunden for en reel spredning af tilgangen, og en samlet strategisk indsats.

Muligheder for fremtiden

Interessen for entreprenørskab er nu begyndt at vise sig mere bredt på AAU. Næste skridt er derfor, at der udvikles en fælles plan for hvordan ordene i strategien bliver til reelle handlinger og forandringer på AAU samlet, herunder bl.a. efteruddannelse for undervisere. Gennem SFS er mange metoder testet i mindre skala og er nu klar til at blive indtænkt i en bredere sammenhæng på tværs af hele AAU.

Med entreprenørskab skrevet ind i strategien er ønsket at alle studerende på AAU på sigt kommer til at møde entreprenørskab i løbet af deres uddannelse. Og underviserne får ligeledes kompetencer inden for entreprenørskab.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published.