Læring #3: Et fysisk samlepunkt for iværksætteri

Science for Society 2.0

Interreg-projektet Science for Society 2.0, som har til formål at sprede arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri i academia, nærmer sig sin afslutning efter 3 års arbejde. I en kort artikelserie fremhæves tre centrale læringspunkter fra projektet. Denne artikel tager udgangspunkt i arbejdet med at opbygge en helt ny erhvervs- og innovationssatsning på Aarhus Universitet, som er mundet ud i et fysisk iværksættermiljø kaldet ”The Kitchen”.

Udfordringen: Hvordan skaber man et miljø, som fremmer entreprenørskab på et universitet?

Hvis mulighederne for at arbejde entreprenørielt skal spredes blandt et universitets ansatte, er organisatorisk opbakning og gode rammer to væsentlige forudsætninger: Ledelsen skal støtte entreprenørielle aktiviteter blandt ansatte og der skal være et innovativt og gerne fysisk miljø, hvor forskere kan arbejde på forretningsideer. Det er netop hvad Aarhus Universitet har skabt med erhvervssatsningen som er mundet ud i oprettelsen af afdelingen Erhverv og Innovation samt etableringen af iværksætterhuset ”The Kitchen”, som er et fysisk inkubationsmiljø for både forskere og studerende på Aarhus Universitet (navnet er en reference til lokalernes fortid som storkøkken på Aarhus Kommunehospital).

Det starter med en strategi

På Aarhus Universitet ønsker man at styrke indsatsen på erhvervs- og iværksætterområdet. Visionen med iværksætterindsatsen er, at AU skal sætte et endnu større aftryk på samfundet ved at styrke sit iværksætteri. Det skal bl.a. ske gennem etablering af et samlende og attraktivt miljø for AU’s iværksættere – både forskere og studerende. For at løfte ambitionen om mere iværksætteri og erhvervssamarbejde etablerede man i 2019 afdelingen Erhverv og Innovation og ansatte en erhvervsdirektør, som er en del af den øverste ledelse på Universitetet. For at realisere ambitionen om styrkelsen af området iværksatte man flere initiativer.

I 2020 åbnede man flagskibet for erhvervssatsningen på Aarhus Universitet The Kitchen, som er et fysisk iværksætterspace for forskere og studerende på Aarhus Universitet. Med The Kitchen ønskede man at skabe et samlingssted, hvor der kunne bedrives iværksætteri på tværs af universitet.  Men sideløbende med at iværksætteriet fik sit eget dedikerede sted, har entreprenørskab også i stigende grad fået en rolle at spille på universitetet.

Aarhus Universitet har nemlig vedtaget en strategi frem mod 2025, hvor samarbejde med omverdenen spiller en central rolle. Denne del af strategien har udmøntet sig i en delstrategi for erhverv og innovation, hvor delmålene blandt andet fokuserer på: flere vidensbaserede spinouts og startups og mere entreprenøriel erfaring. Denne strategi er sammen med etableringen af et erhvervsudvalg med repræsentanter fra alle fakulteter kernen i arbejdet med at styrke iværksætteriet på Aarhus Universitet. Erhvervsudvalget har til ansvar at forankre The Kitchens aktiviteter og fokus på innovation i de faglige miljøer på tværs af hele universitetet. Dette organisatoriske setup giver nogle kanaler, som entreprenørskab kan gå igennem – og dette er utrolig vigtigt for at sikre forankringen af indsatsen.

Læringen

Der er flere elementer, som er essentielle for at etablere en stærk innovationssatsning på universitet og en succes med denne.

Det kræver et organisatorisk setup, som involverer og forpligter de faglige miljøer, så satsningen bliver et samarbejde og bliver en integreret i dagligdagen. Etableringen af et tværfakultært erhvervsudvalg er med til at skabe forankring blandt fakulteterne, fordi de kan være med til at bære mission ud på en anden måde end en administrativ afdeling kan. Samtidig med organisatoriske setup er det essentielt at forankre missionen i strategien for hele universitetet, da dette på samme måde er med til at skabe forpligtelse. Yderligere giver etableringen af et fysisk miljø en ekstra dimension til satsningen – en fysisk lokation, hvor man som forsker kan gå hen og modtage rådgivning og møde ligesindede gør en stor forskel. Vi er stadig ikke i mål med at forankre innovation, men med etableringen af The Kitchen er vi godt på vej.

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published.